Nazorg

Eerste
Afspraak

1

Onderzoek

2

Uitslag

3

Behandel
Methoden

4

Stap 5 van uw behandeling op maat: Nazorg

De kracht van  onze afdeling is, dat er altijd samen met u gekeken wordt wat is er nodig om de behandeling succesvol te maken maar ook te houden. Waar nodig wordt geprobeerd om een passende oplossing te vinden voor uw gezondheidsprobleem. Nazorg is daarom essentieel. Evaluatie van de geleverde zorg draagt bij tot betere zorg voor u.

Mocht u vanwege een operatie opgenomen zijn op de verpleegafdeling dan kan nazorg in de thuissituatie nog wenselijk zijn. Dit wordt veelal geregeld via de verpleegafdeling of via Bureau Nazorg van het ziekenhuis.

Het kan ook zijn dat er nazorg geregeld moet worden waarbij bijvoorbeeld materialen als katheters, opvangmateriaal of andere bijbehorende materialen besteld moeten worden. De verpleegkundigen van de polikliniek kunnen u hierbij van dienst zijn.

Ook een poliklinische behandeling wordt met u geëvalueerd. Bijvoorbeeld na een Botox behandeling wordt er na ongeveer 6-8 weken contact met u opgenomen om het effect te evalueren van de behandeling en waar nodig bij te stellen.

Afspraak maken