Team

Onze teamleden

Bertil Blok

Uroloog

Bertil is opgeleid tot uroloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en het Jewish General Hospital van de McGill Universiteit in Montreal. Zijn chirurgische vooropleiding deed hij in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Voor zijn opleiding was hij werkzaam als universitair docent en hersenwetenschapper in het UMC Groningen waar hij cum laude promoveerde op de hersencontrole van de blaas en de bekkenbodem. Na zijn opleiding is hij gaan werken bij de afdeling Urologie in het Erasmus MC, waar hij ook medisch coördinator van de polikliniek is. Onder zijn leiding werden verschillende nieuwe chirurgische technieken geïntroduceerd, zoals de ProACT, ook wel ballontherapie bij mannen, de minimaal invasieve tined lead test plaatsing voor neuromodulatie en de poliklinische behandeling met Botox. Bertil is voorzitter van de richtlijnencommissie Neuro-urologie van de Europese Associatie voor Urologie. Hij is auteur van meer dan 80 wetenschappelijk publicaties en is hij ook lid van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Urologie. Bertil heeft, naast het behandelen van patiënten en het doen van wetenschappelijk onderzoek, altijd les gegeven aan medisch studenten en andere zorgverleners. Hij heeft de dagelijkse leiding in het Bekkenbodemcentrum West-Nederland.

Coriena van Bruchem

Verpleegkundige

Coriena is als verpleegkundige werkzaam op de afdeling Urologie. Zij is begonnen op de verpleegafdeling en werkt momenteel op de Polikliniek Urologie. Als aandachtsgebied heeft zij Urodynamica (blaasdrukmeting) en continentiezorg. Met vragen over katheters, opvangzakken, absorberend materiaal voor urine kunt u bij haar terecht.

Carla Groenestein

Gynaecoloog

Carla heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Hierna heeft ze haar opleiding tot gynaecoloog gevolgd in het Universitair medisch centrum in Groningen, de Isala kliniek in Zwolle en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Al tijdens haar opleiding was er affiniteit met  bekkenbodemproblemen en incontinentie klachten bij vrouwen. Na het afronden van haar opleiding is ze direct aan de slag gegaan als gynaecoloog in het Erasmus Medisch Centrum met aandachtsgebied prolaps en incontinentie. In het bekkenbodemcentrum west Nederland komt de affiniteit met deze problematiek helemaal tot zijn recht. De meeste bevrediging haalt ze uit het oplossen van problemen van de patiënte en samen tot een goed behandelplan komen.

Marianne Tournier

Doktersassistente

Marianne werkt al jaren met veel plezier in het Erasmus MC op de polikliniek Gynaecologie en Urologie. Momenteel is zij doktersassistente. Marianne vindt het leukste aan haar werk dat zij om kan gaan met patiënten en vooral ervoor kan zorgen dat een patiënt zich op zijn of haar gemak voelt in het ziekenhuis. Geen dag en geen patiënt is immers het zelfde.

Puck Oude Elfrink

Uroloog

Puck is uroloog en de komende twee jaar fellow Functionele Urologie bij het Bekkenbodemcentrum

Ineke van de Graaf-Verhagen

Manager

Ineke is manager bij Het Bekkenbodemcentrum West-Nederland. Het meehelpen om goed neer te zetten voor alle patiënten met continentieproblemen is voor haar als manager een mooie inhoud. Ineke geeft aan dat patiënten recht hebben op goede informatie over hun problematiek en mogelijke behandelingen. Als ook waar ze welke behandeling kunnen krijgen. De juiste zorg op de juiste plek met de beste professional. Niet alles kan en hoeft in het Bekkenbodemcentrum. Daarvoor is het centrum te gespecialiseerd in dedicated behandelingen en natuurlijk wetenschappelijk onderzoek voor nog betere behandelmethoden. Werken met en voor de professionals is voor Ineke erg stimulerend en motiverend. De hoofdtaak van Ineke ligt bij het zorgen dat de professionals goed kunnen werken, zodat er met elkaar topzorg geleverd wordt.

Jan Groen

Basisarts

Jan werkt als basisarts op de afdeling Urologie van het Erasmus MC. Hij werd aangesteld om zich bezig te houden met neuromodulatie, wat in het verleden werd gebruikt ook blaasfunctiestoornissen te behandelen. Sinds dien vormen problemen met het functioneren van de blaas, met in het bijzonder bij patiënten met een neurologische aandoening. Ook het verrichten van een urodynamisch onderzoek behoort tot het werkterrein van Jan. Zijn kennis en ervaring draagt bij over aan anderen in de vorm van wetenschappelijke artikelen en onderwijs aan studenten.

Jeroen Scheepe

Kinderuroloog

Jeroen is kinderuroloog in het Erasmus MC. Zijn aandachtsgebied is naast algemene kinderurologie, neuro-urologie. Hij doet in het laboratorium basaal onderzoek naar de werking van de urineblaas, bij een vernauwing van de plasbuis en test speciale medicamenten in de hoop de werking van de urineblaas in gunstige zin te beïnvloeden. Ook houdt hij zich bezig met Botox injecties in de blaasspier, toegepast bij kinderen en anderszins slecht te behandelen urinecontinentie. Daarnaast heeft hij nog een apart spreekuur voor patiënten met MS en plasklachten. Jeroen is gespecialiseerd in algemene kinderurologische operaties, Botox injecties, hypospadiecorrecties en laparoscopische nieroperaties.

Joop van den Hoek

Kinderuroloog

Joop is kinderuroloog en hoofd van de sector kinderurologie van het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC. Hij houd zich bezig met de behandeling van aangeboren afwijkingen van de urinewegen en geslachtsorganen, waarbij zijn speciale aandacht uitgaat naar de behandeling van urinecontinentie bij kinderen met Spina Bifida. Daarnaast is Joop betrokken bij kinderen met nier- en blaaskanker. Hij is als kinderuroloog betrokken bij de poliklinische behandeling van kinderen met incontinentie als gevolg van aangeboren afwijkingen. Hij is geïnteresseerd in de lange termijn effecten van behandelingen die op jonge leeftijd zijn ingesteld. Hij ziet ook volwassenen die op jonge leeftijd zijn behandeld, maar nog steeds verdere zorg- en begeleiding behoeven. Joop is gespecialiseerd in incontinentiechirurgie, kinderoncologische ingrepen van nieren en blaas en reconstructieve ingrepen.

Kees de Vlieger

Verpleegkundige

Kees is verpleegkundige in de functionele Urologie in het Erasmus MC. Hij vindt het een uitdaging om voor de patiënt de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te krijgen. Kees heeft binnen het Erasmus MC de kans om zich te verbreden en verdiepen in continentiezorg, omdat in dit ziekenhuis de meest complexe problemen ziet. Van Kees kunt u als patiënt verwachten dat hij zich ten volste inzet voor uw gezondheid en hij verwelkomt u op de afdeling.

Jettie van den Meiracker

Verpleegkundige

Jettie is werkzaam op de polikliniek Urologie als verpleegkundige. Als werkzaamheden heeft zij urodynamische onderzoeken en videourodunamische onderzoeken waarbij zij assisteert. Naast deze werkzaamheden doet zij de spreekuren waarin de katheters gewisseld worden en er blaasspoelingen aan de patiënten gegeven worden.

Susan Bakboord

Continentie verpleegkundige

Susan is continentieverpleegkundige in het Erasmus MC. Zij staat bekend om haar vriendelijkheid, behulpzaamheid en bescheidenheid en vindt het belangrijk een glimlach uit te delen. In haar spreekkamer kan iedereen zichzelf zijn.